Administration af mindre sites

Hvis du har et mindre website, har du kun behov for et minimum af administration til at:

-Rette links
-Rette mindre tekststykker
-Oprette en ny side med indhold
-Skifte billeder, m.v.

K o n t a k t  m i g  f o r  e n  a f t a l e.